Homepage » Artes » Danza Y Otras Artes Escénicas » Arts escèniques i dansa

Ficha
Books Frontpage Arts escèniques i dansa
 • 52,64 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock
  • ESTIMATED DELIVERY DATE 30/07/2020

  • Unit(s)
  • Comprar

Features:

 • Pages: 168
 • Format: 29x22 cm
 • Edition Date: 2016
 • Edition: 1
 • Language: Valenciano.
 • Binding: Tapa blanda o Bolsillo.
 • Arts escèniques i dansa

 • 9788490266380
 • Authors: Tomás Motos Teruel [Autor], José María Palanca Santamaría [Autor], Antoni Navarro Amorós [Autor]

 • Segons l’estudi DICE (Drama Improves Competences Education), dut a terme en dotze països per experts de teatre en l’educació i amb una mostra de 4.500 estudiants, les arts escèniques contribueixen decisivament al desenvolupament de cinc competències bàsiques:   1. La comunicació lingüística 2. La capacitat d’aprendre a aprendre 3. Les habilitats interpersonals, interculturals i socials 4. El sentit de la iniciativa i l’emprenedoria 5. L’expressió cultural Tot això es concreta en 10 unitats que exposen els elements essencials del llenguatge teatral i de la dansa, amb la història de l’espectacle com a fil conductor. Cada unitat, al seu torn, s’estructura de la manera següent:  HISTÒRIA DE L’ESPECTACLE TEATRAL I DE LA DANSA ?  Exposició clara i sintètica dels continguts bàsics del teatre i la dansa. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ  ?  Activitats sorprenents per a posar en marxa tots els mecanismes i facultats expressius. ?  Amb l’objectiu de crear l’ambient i la disposició adequats. ?  Útils per a trencar el gel i superar el bloqueig i les inhibicions. Dansa i creativitat corporal. ?  Propostes per a prendre consciència del nostre esquema corporal. ?  Anàlisi i exercitació de les possibilitats del moviment. ?  Adquisició de destreses expressives. ?  Relació del cos amb l’espai, els objectes i els cossos d’altres persones. Jocs de veu. ?  Tècniques senzilles per a descobrir el potencial expressiu de la veu. ?  Millora de la lectura i la dicció en veu alta. TEATRALITZACIÓ I CREACIÓ COREOGRÀFICA ?  Eines per a dotar d’estructura dramàtica tot tipus de text o composició musical. ?  Repàs dels coneixements treballats en la unitat, però incorporant la imaginació i la creativitat dels alumnes. RETROACCIÓ I AVALUACIÓ ?  Propostes per a valorar l’assoliment dels objectius. ?  Suggeriments per a ampliar i aprofundir el tema. ?  A diferència de l’avaluació tradicional, avaluació creativa de la participació, la implicació en projectes, l’adquisició de recursos expressius, la integració en el grup i la satisfacció en el treball fet.  ESTRUCTURA DEL LLENGUATGE TEATRAL I LA DANSA ?  Fonament teòric de les pràctiques fetes. Disponible també en castellà (ISBN 9788498459350)
 • 52,64 USD

 • * Free shipping to US.


 • In stock
 • ESTIMATED DELIVERY DATE 30/07/2020


 • Unit(s)
 • Buy
  Free shipping to US

The book belongs to the following catalogs

Other books by Tomás Motos Teruel:

Other books in the subject Danza Y Otras Artes Escénicas: